หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET42


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 18 เมษายน พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 18 เม.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,470.19

6.44

3,778.96

7.01

-308.77

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,669.61

4.95

4,460.35

8.27

-1,790.74

นักลงทุนต่างประเทศ

31,529.05

58.49

31,869.66

59.12

-340.60

นักลงทุนในประเทศ

16,238.69

30.12

13,798.58

25.60

2,440.11

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 เม.. 2567 - 18 เม.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

37,447.33

8.98

43,245.14

10.37

-5,797.82

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

25,944.75

6.22

26,691.74

6.40

-746.98

นักลงทุนต่างประเทศ

220,072.88

52.77

217,045.07

52.04

3,027.81

นักลงทุนในประเทศ

133,579.79

32.03

130,062.80

31.19

3,516.99

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 18 เม.. 2567 

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

286,508.48

9.02

298,479.12

9.40

-11,970.64

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

217,148.30

6.84

220,788.03

6.95

-3,639.73

นักลงทุนต่างประเทศ

1,677,041.51

52.81

1,743,339.91

54.90

-66,298.39

นักลงทุนในประเทศ

995,051.90

31.33

913,143.13

28.75

81,908.77

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!