หมวดหมู่: ซุบซิบการลงทุน

4534 EP


EP รับวงเงินสนับสนุนจาก BIDV มูลค่า 870 ลบ.

          ธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนาแห่งประเทศเวียดนาม (Bank for Investment and Development of Vietnam : BIDV) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม ได้มีการลงนามในสัญญาสนับสนุนเงินกู้ จำนวน 597,500 ล้านดอง หรือประมาณ 870 ล้านบาทให้แก่ Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company (HL3) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) ได้ลงทุน ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม โดยสามารถเบิกเงินกู้ได้ทันที ร้อยละ 60 ของวงเงิน และส่วนที่เหลือจะเบิกได้ เมื่อสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ (FIT) กับทาง EVN ซึ่งคาดว่าน่าได้ข้อสรุปต้นปี 2568 

          สำหรับโครงการ HL3 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ ได้รับการอนุมัติให้มีการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่ การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 และเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา 

          ทั้งนี้ อีก 3 โครงการที่เหลือ กำลังการผลิตรวม 130 เมกะวัตต์ กำลังอยู่ระหว่างการขออนุมัติจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) กับทาง EVN คาดว่าจะได้รับการอนุมัติ ภายในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งหลังจากนั้น ก็จะมีการทยอยลงนามในสัญญาเงินกู้ส่วนที่เหลือ ในวงเงินรวมกว่า 4,000 ล้านบาท ต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

 

 

4534

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!